GEOLISP kurs podstawowy


Cena netto: 850 zł / os.

 • studenci - 390 zł (cena nie zawiera 23% podatku VAT)

CZAS TRWANIA KURSU

3 dni (21 godzin zegarowych)

OPIS SZKOLENIA

Kurs przeznaczony dla osób pracujących w środowisku AutoCAD, chcących rozwinąć swoją wiedzę z zakresu map numerycznych wykorzystywanych w górnictwie.
Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych i składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych, dzielonych przerwami.
Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu poświadczające nabytą wiedzę.

WYMAGANIA

Wiedza z zakresu podstaw obsługi AutoCAD.

TEMATY ZAJĘĆ

1. Podstawowe informacje

 1. korzystanie z narzędzi programu Geolisp
 2. przygotowanie rysunku do pracy

2. Praca z rastrami

 1. kalibracja rastra na siatkę
 2. import rastrów z plików sterujących do rysunku AutoCADa
 3. zarządzanie rastrami
 4. przetwarzanie kilku rastrów równocześnie

3. Wektoryzacja fragmentu mapy kopalnianej

 1. ustawienia początkowe.
 2. rysowanie linii.
 3. wstawianie bloków.
 4. edycja utworzonych obiektów mapy, zmiana atrybutów bloków, zmiana cech tekstów

4. Otrzymywanie map pochodnych

5. Przygotowanie mapy do wydruku

6. Wstawianie opisu pozalekcyjnego

7. Tworzenie map kopalnianych na podstawie danych pomiarowych

 1. rysowanie wyrobiska na podstawie domiarów do ociosów.
 2. wykreślanie wyrobiska pomierzonego metoda ortogonalną.
 3. obliczanie współrzędnych punktu osnowy.
 4. wykreślanie wyrobiska na podstawie danych zaimportowanych z pliku tekstowego
  - import danych z plików tekstowych
  - wyszukiwanie punktu o danym numerze
 5. odmierzanie metrów bieżących wyrobiska.
 6. wstawianie do rysunku bloków osnowy zdefiniowanych w pliku tekstowym.

8. Kontrola i edycja atrybutów punktów osnowy

9. Sporządzanie raportu punktów osnowy

10. Transformacja obiektów

 1. transformacja konforemna układów kopalnianych
 2. transformacja z wykorzystaniem współczynników obliczonych programem UNITRANS
 3. transformacja konforemna – tworzenie punktów dopasowania
 4. transformacja konforemna współrzędnych punktów podczas wczytywania ich do rysunku z pliku tekstowego

11. Wybieranie obiektów o konkretnych cechach

 1. przeglądanie wyszukanych obiektów
 2. zmiana cech wyszukanych obiektów podczas ich przeglądania

12. Kontrola danych dodatkowych obiektów

 1. wybór obiektów według danych dodatkowych
 2. kontrola danych dodatkowych

13. Kontrola poprawności utworzenia rysunku

14. Porównanie rysunków

15. Kontrola kot wysokościowych i punktów osnowy

16. Wykresy i przekroje

 1. tworzenie wykresu na podstawie danych z pliku
 2. tworzenie wykresu na podstawie punktów z rysunku
 3. tworzenie wykresu spągu chodnika
 4. wymiarowanie ściany i parceli eksploatacyjnej
 5. wykres miąższości chodnika i ściany
 6. wstawianie danych z pomiaru ściany
 7. przekrój geologiczny chodnika
 8. rysowanie profilu geologicznego
 

TERMINY SZKOLEŃ

START NAZWA SZKOLENIA MIEJSCE TERMIN CENA  

 

Brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o najbliższy termin: szkolenia@panova.pl

 

POLECANE KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

ADRES

CADVISION
TECHNOLOGIA ROZWOJU

ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice

tel.: 32 4004 102
e-mail: szkolenia@panova.pl

SALE SZKOLENIOWE

GLIWICE

44-100 Gliwice, ul. Grodowa 11
sala „A” i sala „B”

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518