AutoCAD kurs podstawowy


Cena:  750,00 zł / os. (netto) / 922,50 zł / os. (brutto)

 
 • studenci - 390,00 zł (netto) / 479,70 zł (brutto)
 • bezrobotni - możliwość przeszkolenia za darmo

CZAS TRWANIA KURSU

3 dni (21 godzin zegarowych)

OPIS SZKOLENIA

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę w programie AutoCAD - służącym do dwuwymiarowego projektowania (2D) wykorzystywanego w wielu branżach.
Szkolenie prowadzone jest przez Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych i składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych, dzielonych przerwami.
Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Autodeskowe Certyfikaty poświadczające nabytą wiedzę.

WYMAGANIA

Wiedza z zakresu podstaw obsługi środowiska Windows.

CELE KURSU

Po szkoleniu u użytkownik potrafi projektować i modyfikować podstawowe elementy 2D. Tworzyć i konfigurować środowisko projektowe, zarządzać cechami rysunku oraz wydrukować projekt.

TEMATY ZAJĘĆ

1. Ekran podstawowy

 • Uruchamianie i zamykanie programu
 • Interfejs użytkownika
 • Obszar rysunku
 • Kursor graficzny

2. Ustalenia środowiska

 • Granice rysunku
 • Jednostki rysunków
 • Siatka punktów
 • Zarządzanie plikami
 • Praca na szablonach

3. Wyświetlanie rysunku

 • Pomniejszanie i powiększanie ekranu
 • Przesuwanie widoku
 • Tworzenie i zapisywanie widoków

4. Projektowanie precyzyjne

 • Układy współrzędnych (współrzędne względne, bezwzględne oraz biegunowe)
 • Siatka, Skok
 • Orto
 • Tryby Lokalizacji
 • Wprowadzanie dynamiczne

5. Obiekty tekstowe

 • Wprowadzanie tekstu i jego edycja (tekst jedno i wielowierszowy)
 • Tworzenie i praca ze stylami tekstów

6. Kreskowanie

 • Praca ze stylami kreskowania
 • Tworzenie obwiedni kreskowania
 • Modyfikacja parametrów kreskowania (skala, obrót)

7. Wymiarowanie

 • Wymiarowanie liniowe
 • Wymiarowanie łuków oraz okręgów
 • Wymiarowanie kątowe
 • Wymiarowanie szeregowe oraz od bazy
 • Tworzenie styli wymiarowych

8. Praca na warstwach

 • Tworzenie i konfigurowanie warstw (ustawienia grubości linii, kolorystyki i nomenklatury nazewniczej).
 • Przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami
 • Wygaszanie i blokowanie warstw

9. Projektowane geometrii 2D

 • Tworzenie obiektów liniowych: linia , prosta konstrukcyjna oraz polilinia
 • Tworzenie łuków, okręgów oraz elips
 • Praca z punktami
 • Projektowanie splajnów
 • Tworzenie wieloboków

10. Modyfikacja geometrii 2D

 • Narzędzia wyboru obiektów
 • Przesuwanie
 • Kopiowanie
 • Usuwanie
 • Ucinanie
 • Rozciągane
 • Odbicia lustrzane
 • Obracanie
 • Skalowanie
 • Fazowanie
 • Zaokrąglanie
 • Generowanie szyków kołowych i prostokątnych
 • Praca z uchwytami

11. Tworzenie i edycja bloków

 • Bloki zewnętrzne i wewnętrzne
 • Eksportowanie bloków wewnętrznych
 • Wstawanie i edycja bloków

12. Wprowadzenie do drukowania

 • Ustalenie środowiska do drukowania (rozmiar papieru, style drukowania, skala, ploter)
 • Drukowanie

13. Design Center

14. Nowości w AutoCAD'zie

 

TERMINY SZKOLEŃ

START NAZWA SZKOLENIA TERMIN CENA  
Autodesk AutoCAD kurs podstawowy 15.07 - 17.07
15 lipca 2024 Autodesk AutoCAD kurs podstawowy (online)   15.07 - 17.07

3 dni (21 godz.)

Cena: 650,00 zł netto / 799,50 zł brutto
Studenci: 390,00 zł (netto) / 479,70 zł (brutto)
Autodesk AutoCAD kurs podstawowy (stacjonarne) Cena: 750,00 zł netto / 922,50 zł brutto
Studenci: 390,00 zł (netto) / 479,70 zł (brutto)
Autodesk AutoCAD kurs podstawowy 19.08 - 21.08
19 sierpnia 2024 Autodesk AutoCAD kurs podstawowy (online)   19.08 - 21.08

3 dni (21 godz.)

Cena: 650,00 zł netto / 799,50 zł brutto
Studenci: 390,00 zł (netto) / 479,70 zł (brutto)
Autodesk AutoCAD kurs podstawowy (stacjonarne) Cena: 750,00 zł netto / 922,50 zł brutto
Studenci: 390,00 zł (netto) / 479,70 zł (brutto)
Autodesk AutoCAD kurs podstawowy 16.09 - 18.09
16 września 2024 Autodesk AutoCAD kurs podstawowy (online)   16.09 - 18.09

3 dni (21 godz.)

Cena: 650,00 zł netto / 799,50 zł brutto
Studenci: 390,00 zł (netto) / 479,70 zł (brutto)
Autodesk AutoCAD kurs podstawowy (stacjonarne) Cena: 750,00 zł netto / 922,50 zł brutto
Studenci: 390,00 zł (netto) / 479,70 zł (brutto)
Autodesk AutoCAD kurs podstawowy 14.10 - 16.10
14 października 2024 Autodesk AutoCAD kurs podstawowy (online)   14.10 - 16.10

3 dni (21 godz.)

Cena: 650,00 zł netto / 799,50 zł brutto
Studenci: 390,00 zł (netto) / 479,70 zł (brutto)
Autodesk AutoCAD kurs podstawowy (stacjonarne) Cena: 750,00 zł netto / 922,50 zł brutto
Studenci: 390,00 zł (netto) / 479,70 zł (brutto)

 

Zapytaj o najbliższy termin: szkolenia@panova.pl

 

POLECANE KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

ADRES

CADVISION
TECHNOLOGIA ROZWOJU

ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice

tel.: 32 4004 102
e-mail: szkolenia@panova.pl

SALE SZKOLENIOWE

GLIWICE

44-100 Gliwice, ul. Grodowa 11
sala „A” i sala „B”

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518