Autodesk Inventor Professional

 

Inventor jest podstawowym programem komputerowym typu CAD 3D w ofercie firmy Autodesk. W programie tym w sposób parametryczny modelujemy trójwymiarowe części i złożenia w celu stworzenia gotowego projektu urządzenia. Tworzymy w ten sposób wirtualny prototyp urządzenia (często nazywany cyfrowym bliźniakiem). Na podstawie tego trójwymiarowego modelu możliwe jest wykonanie zarówno rysunków wykonawczych, złożeniowych, montażowych jak i stworzenie kompletnej listy części oraz przeprowadzenie wielu analiz np. analiz wytrzymałościowych.

 

Program Inventor składa się z wielu modułów - podstawowych takich jak:

 • moduł do tworzenia części
 • moduł do tworzenia złożeń
 • moduł do tworzenia dokumentacji płaskiej (rysunków)

 

oraz modułów bardziej zaawansowanych służących do tworzenia:

 • analiz wytrzymałościowych statycznych i dynamicznych
 • animacji oraz wizualizacji
 • konstrukcji blachowych
 • konstrukcji stalowych - ram
 • projektowania rurociągów i wiązek elektrycznych
 • form wtryskowych, wraz z podstawowymi obliczeniami
 • wydruków 3D
 • plików wymiany danych z programami typu BIM (np. AutoCAD Plant 3D)
 • prezentacji - tzw. dokumentacji DTR

 

Modelowanie części

Części w programie Inventor modelujemy tworząc na wybranych płaszczyznach szkice, a następnie na podstawie tych szkiców bryły.

Szkice w programie są szkicami parametrycznymi, które tworzymy z użyciem wiązań. Istnieją dwa podstawowe typy wiązań: geometryczne i wymiarowe. Przykładem wiązań geometrycznych są zależności w stylu równoległość, prostopadłość, styczność, itp. Wiązania wymiarowe opisują wielkość parametru długości danego elementu. Wielkości te mogą być stałe jak i zależne od innych wymiarów. Mamy również możliwość połączenia tych wymiarów z programami zewnętrznymi np. z arkuszami Excela.

 

Szkice takie również możemy również zaimportować, bądź wstawić używając funkcji kopiowania Ctrl-C Ctrl-V, z programu AutoCAD.

Na podstawie stworzonych szkiców budujemy trójwymiarową bryłę lub model powierzchniowy.

Po stworzeniu pierwszej bryły tworzymy kolejne szkice i bryły a następnie wykonujemy na powstałych bryłach działania logiczne – odejmowanie/dodawanie/cześć wspólną – w celu uzyskania ostatecznego kształtu części.

 

 

Z uwagi na to, że każda część jest opisana zbiorem parametrów wymiarowych na ich podstawie możemy tworzyć typoszeregi części nazywane w Inventorze iPartami. Przykładami części typu iPart są np. części katalogowe: śruby, nakrętki, itp.

 

 

Mamy również możliwość tworzenia parametrycznych fragmentów części np. wielokrotnie wykorzystywanych podcięć, rowków smarnych, otworów na kołnierzu, itp. – takie elementy noszą w Inventorze nazwę iFeature.

Z uwagi na to, że do każdej bryły możemy przypisać konkretny materiał jednocześnie otrzymujemy masę takiej części. Do każdego takiego elementu możemy również przypisać szereg atrybutów, które pozwolą tą cześć w pełni opisać np. przy eksporcie parametrów do systemów ERP.

Inventor posiada bogate własne biblioteki materiałów jak i umożliwia tworzenie własnych. Materiały te posiadają atrybuty opisujące ich gęstość a także współczynniki wytrzymałościowe czy termiczne umożliwiające przeprowadzanie obliczeń za pomocą programów MES.

 

 

Program posiada także funkcjonalność budowania części w oparciu o modelowanie swobodne.

Części stworzone w Inventorze możemy eksportować do wielu formatów wymiany takich jak np. STEP, SAT, IGES oraz tworzyć pliki w formacie 3D PDF.

 

 

Modelowanie złożeń

W Inventorze istnieją dwa podstawowe typy złożeń: standardowe i konstrukcji spawanych.

Złożenia standardowe składane są z pojedynczych części. Następnie pomiędzy nimi tworzone są wiązania geometryczne. Istnieją wiązania stałe np. definiujące płaszczyzny równoległe, styczne, kątowe oraz wiązania ruchome np. obrotowo-przesuwne.

Modelowanie złożeń w programie Inventor jest rozbudowane o szereg zaawansowanych funkcji ułatwiających tworzenie skomplikowanych projektów. Można szczególnie tu wyróżnić funkcje umożliwiające tworzenie części i złożeń wchodzących w typoszeregi, modelowanie zespołów metodą „z góry na dół”, komponenty pochodne, wiązania połówkowe, kreatory części związanych z przeniesieniem napędu (wały, przekładnie zębate, itp.)

 

 

Złożenia spawane wyróżniają się możliwością zdefiniowania faz obróbki przed i powykonawczej a także możliwością tworzenia modeli spoin (wraz z raportami opisującymi ich masę).

 

Tworzenie dokumentacji płaskiej

Dokumentacja tworzona w programie może być tworzona w formacie DWG zgodnym z formatem programu AutoCAD umożliwiając w prosty sposób przenoszenie danych projektowych pomiędzy konstruktorami. Moduł do tworzenia dokumentacji płaskiej składa się z dwóch części – modułu do tworzenia rzutów oraz modułu służącego do tworzenia opisów.

W module do tworzenia rzutów oprócz podstawowych funkcjonalności jak rzut główne oraz rzuty pomocnicze możemy wyróżnić funkcję do tworzenia szczegółów, wyrwań, przerwań, wycinków, przekrojów prostych i łamanych oraz do tworzenia tzw. widoków nakładkowych tzn. widoków pokazujących np. układ sterowania przy zamkniętej i półotwartej klapie

Ciekawą funkcjonalnością jest możliwość tworzenia tzw. rysunków hybrydowych gdzie cześć rysunku jest importowana z AutoCADa a tylko część jest tworzona z modelu 3D z Inventora np. rysunek hali z wrysowanym rzutem modelu 3D zbiornika.

 

 

Inventor na raty

Autodesk Inventor Professional na raty - Zamów bezpłatną symulację spłaty w ratach »


 

 
Bezpłatna wersja testowa Inventor Professional ZAMÓW »
PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518