Barthauer

BaSYS - Innowacyjne oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą techniczną

 

Miło nam poinformować że poszerzyliśmy nasza ofertę od o oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą techniczną BaSYS firmy Barthauer.

BaSYS oferuje projektantom, usługodawcą i administratorom sieci kompleksowe narzędzia do zarządzania cyklem życia sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Oprogramowanie BaSYS oferuje narzędzia techniczne do wszystkich etapów życia sieci - zaczynając od projektowania, przez zbieranie aktualnych danych aż do planowania odnowy.

Możemy wyróżnić 8 głównych modułów, każdy z nich spełnia inną funkcję.

Projektowanie sieci podziemnych

Interaktywne graficzne projektowanie rurociągów, armatury i studzienek przy wykorzystaniu programów GIS/CAD. Tworzenie przekrojów podłużnych, definiowanie zlewni, obliczenia hydrauliczne sieci, wymiarowanie (metoda współczynnika czasowego), wyznaczenie ilości i kosztów.

Zarządzanie eksploatacją i konserwacją

Administracja i dokumentacja obiektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających konserwacji wraz ze związanymi z tym zadaniami. Zintegrowane planowanie eksploatacji i konserwacji, biblioteki przebiegów konserwacji, raporty i zlecenia. Wsparcie planowania konserwacji, związanej z działaniami cyklicznymi i uzależnionymi od aktualnego stanu technicznego obiektów.

Plan ogólny i obliczenia hydrauliczne

Hydrodynamiczne obliczenia sieci, pojedynczego przypadku lub symulacji długoterminowej wraz z bezpośrednimi obliczeniami ilości ścieków (bez upraszczania sieci) na podstawie bazy danych z inwentaryzacji jako narzędzie do tworzenia ogólnego planu miejskich sieci kanalizacyjnych. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowych (STANET/EPANET) uwzględniające strukturę zużycia wody w warunkach normalnych i specjalnych, jako instrument do sporządzenia planu ogólnego.

Zarządzanie majątkiem obiektów infrastrukturalnych

Połączenie pomiędzy danymi technicznymi i księgowością środków trwałych (SAP, DATEV lub MS Dynamics). Określenie kosztów metodą ilościową i indeksową przez administrację odcinków budowy. Zautomatyzowane tworzenie aktywów na podstawie danych źródłowych BaSYS.

Ewidencja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Kompleksowe funkcje gromadzenia, przygotowywania i analizy danych inwentaryzacyjnych dotyczących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz danych związanych z odbudową sieci. Tworzenie dokumentacji zrzutów ścieków zgodnej z dyrektywą, sporządzenie planów ogólnych i poinwentaryzacyjnych.

Sprawdzenie i ocena stanu technicznego

Import, sprawdzenie i ocena wyników inspekcji, np. z inspekcji CCTV. Ocena stanu zgodnie z DWA i ISYBAU. Sporządzenie planu oceny uszkodzeń i stanu technicznego obiektu. Schematyczna grafika inspekcyjna z dokładnym nakierowaniem video na szkodę. Administracja historią i równoległe zarządzanie danymi, opierającymi się na różnych systemach kodowania (EN 13508-2, DWA M143-2).

Planowanie odnowy i analiza rentowności

Obliczenia różnych wariantów odbudowy na podstawie przeprowadzonych inspekcji. Automatyczne ustalanie kosztów. Konfrontacja wyników inspekcji i przyporządkowanych metod odnowy w formie schematycznej grafiki. Dowolnie definiowalna biblioteka metod odbudowy, dokładne nakierowanie video na szkodę, standardowe raporty i tematyczne plany odbudowy.

Mobilna rejestracja, internet i intranet

Usługi webowe BaSYS dostarczają informacji na temat sieci z baz danych BaSYS poprzez serwer WebMap (np. ArcIMS, MapGuide, UMN, IWAN, CARDO, Google Earth, Bing Maps). Możliwe jest także uzyskanie mobilnej informacji o sieciach podziemnych oraz rejestr studzienek i ich stanu technicznego przy użyciu GPS i RFID, który umożliwia rozpoznanie obiektu.

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518