Product Design & Manufacturing Collection

 

Kolekcja Product Design & Manufacturing (PD&M) jest pakietem programów Autodesk przeznaczonych dla inżynierów z branży przemysłowej w znacznie niższej cenie, niż w przypadku zakupywania programów wchodzących w skład kolekcji osobno. Kolekcja PD&M zawiera szereg programów do projektowania, planowania, wytwarzania, symulacji, zarządzania, przeglądania i wizualizowania tworzonych produktów. Kolekcja Product Design & Manufacturing zawiera:

3ds Max
AutoCAD Architecture
AutoCAD Electrical
AutoCAD MEP
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Raster Design
Factory Design Utilities*
Eagle
HSM Works*
Inventor CAM* (dawniej HSM)
Inventor Nastran* (dawniej Nastran In-CAD)
Inventor Nesting* (dawniej Nesting Utility)
Inventor Tolerance Analysis*
Process Analysis*
ReCap Photo
ReCap Pro
Vault Basic (Client i Server)
Rendering w chmurze
Dysk chmurowy 100 GB

* dostępne tylko w subskrypcji Product Design & Manufacturing

 

Subskrybując kolekcję Product Design & Manufacturing (PD&M) teraz uzyskuje się dostęp do najnowszych wersji oprogramowania oraz trzech wersji wstecz wraz ze wszystkimi aktualizacjami.

 

 

Zintegrowane środowiska do projektowania, wytwarzania i symulacji w kolekcji Product Design & Manufacturing

Kolekcja PD&M oferuje możliwość tworzenia produktów w zintegrowanym środowisku zarówno lokalnie, jak i przy wykorzystaniu usług chmurowych. Pozwala to przyśpieszyć pracę nad produktem bez konieczności rozwiązywania problemów związanymi z eksportem modeli do zewnętrznych programów oraz ponownym konfigurowaniem modelu co jest szczególnie istotne w przypadku gdy często dokonywane są zmiany w projekcie, które trzeba zweryfikować w programach do wytwarzania i symulacji.

 

Pierwsza opcja tj. praca lokalnie realizowana jest z wykorzystaniem programu Inventor Professional jako programu centralnego do projektowania CAD 3D, z poziomu którego można również planować operacje produkcyjne na obrabiarki (CAM) i wypalarki laserowe, wykonywać zaawansowane symulacje numeryczne (MES) i dokonywać analizy tolerancji poprzez doinstalowanie programów rozszerzających jego możliwości, odpowiednio Inventor CAM i Inventor Nesting, Inventor Nastran oraz Inventor Tolerance Analysis. Więcej o Inventorze można przeczytać tutaj.

 

Praca w chmurze jest z kolei domeną programu Fusion 360, czyli kompleksowego oprogramowania zarówno do projektowania CAD 3D, projektowania układów elektronicznych (dzięki wbudowanym funkcjonalnościom z programu Eagle) jak i CAM oraz MES. Fusion 360 instaluje się lokalnie na komputerze użytkownika wraz ze wszystkimi swoimi modułami specjalistycznymi, a zasoby chmurowe wykorzystuje przede wszystkim do zarządzania plikami oraz współpracy projektowej. Dzięki temu Fusion 360 prezentuje nowoczesne podejście do procesu projektowania, gdzie dostęp do danych projektowych i dokonywania w nich zmian na wszystkich płaszczyznach jest dostępny z każdego komputera z zainstalowanym programem Fusion 360.

 

Planowanie zakładów produkcyjnych z Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

Odpowiednie usytuowanie maszyn i urządzeń na danym obiekcie ma istotny wpływ na wydajność produkcji. Wszelkie uchybienia w tej kwestii skutkują zbyt długimi czasami m.in. przestoju maszyn i transportu produktu między nimi, co z kolei rzutuje na wzrost kosztów i czasu produkcji. Redukcja możliwości wystąpienia tych problemów jest podstawową funkcjonalnością programu Factory Design Utilities odpowiedzialnego za wspomaganie planowania przestrzeni wraz z tworzeniem layoutów. Pozwala on na wygodne planowanie przestrzeni obiektu poprzez umożliwienie tworzenia jej wirtualnego modelu z tzw. zasobów bibliotecznych. Wszelkie uchybienia w projekcie są możliwe do uchwycenia jeszcze na etapie wirtualnego planowania dzięki takim narzędziom jak wykrywanie kolizji czy też symulacja procesów zachodzących na zakładzie tj. obliczenia czasu transportu produktu między maszynami, kosztów transportu oraz zużycia energetycznego.

Efektywne planowanie przestrzeni obiektu dopełnia przeglądarkowa aplikacja Process Analysis. Jej głównym zadaniem jest symulowanie procesów zachodzących w zakładzie w celu wykrycia wąskich gardeł procesu produkcyjnego.

 

Projektowanie 2D dla wielu branż - AutoCAD - including specialized toolsets w kolekcji Product Design & Manufacturing

Projektowanie CAD 3D może zostać uzupełnione przez projektowanie CAD 2D, w zależności od stylu i standardów pracy przedsiębiorstwa (np. sposobu tworzenia dokumentacji technicznej). Kolekcja PD&M do tego celu oferuje program AutoCAD, czyli najbardziej znany i ceniony program do projektowania CAD 2D i (w zakresie podstawowym) do CAD 3D wraz z możliwością doinstalowania dodatkowych narzędzi dedykowanych dla konkretnych branż takich jak mechaniczna, budowlana, drogowa, hydrauliczna czy też elektryczna. Tymi narzędziami są:

  • AutoCAD Architecture
  • AutoCAD Electrical
  • AutoCAD MEP
  • AutoCAD Map 3D
  • AutoCAD Mechanical
  • AutoCAD Plant 3D
  • AutoCAD Raster Design

 

Rozszerzają one bazowego AutoCADa o m.in. biblioteki ze znormalizowanymi elementami rysunkowymi, narzędzia do szybszego rysowania elementów z danej branży czy też narzędzia specjalistyczne, przyśpieszające procesy projektowe. Dzięki temu projektowanie może zostać rozszerzone o dane z dowolnej branży, pozwalając na uwzględnienie wielu czynników i tworzenie kompleksowego produktu.

Narzędzia branżowe uzupełniają ponadto aplikacja AutoCAD mobile app, pozwalająca na pracę na plikach AutoCADa na urządzeniach mobilnych oraz AutoCAD web app, będąca przeglądarkową wersją AutoCADa. AutoCAD for Mac, czyli wersja AutoCADa na komputery Apple z serii Mac również jest częścią całego pakietu.

 

Zarządzanie i organizacja danymi projektowymi w kolekcji branżowej Autodesk PD&M

Właściwe i sprawne zarządzanie danymi projektowymi ma znaczący wpływ na wydajność całego procesu projektowego. Aby ten stan osiągnąć projektanci muszą pracować na aktualnych plikach, najlepiej z lokalizacji centralnej (np. serwera) w celu uniknięcia kolizji użytkowników w dostępie do plików. Wymagania te są szczególnie istotne w przypadku kompleksowego projektowania produktu, a za ich realizowanie w kolekcji PD&M odpowiada program Vault Basic, będący podstawową wersją oprogramowania Vault. Służy on do organizacji i zarządzania danymi projektowymi z poziomu serwera, do którego łączą się komputery klientów, czyli użytkowników tych danych w celu ich wykorzystania w projekcie. System taki pozwala na zorganizowany dostęp do plików bez ryzyka pracy na ich nieaktualnych wersjach, usprawniając tym samym funkcjonowanie procesu projektowania.

 

Przeglądanie i analiza złożonych projektów w kolekcji Autodesk Product Design & Manufacturing

Zaawansowane i kompleksowe produkty, które można tworzyć za pomocą programów będących częścią kolekcji PD&M często charakteryzują się dużym stopniem złożoności. Ich przeglądanie i analizowanie jako całości wymaga zatem wydajnego środowiska, w którym wyświetlone zostaną one w zoptymalizowany sposób. Do tych celów w kolekcji służy Navisworks Manage. Za jego pomocą można otworzyć i przeglądać w wydajny sposób nawet najbardziej złożone projekty wraz z możliwością dokonywania takich czynności jak analiza kolizji, nanoszenie komentarzy, wymiarowanie, renderowanie i tworzenie animacji czy też rozkładanie danych etapów projektowych w czasie.

 

Praca na chmurach punktów i fotogrametria w Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

Skanowanie 3D oraz fotogrametria zyskują coraz to większe znaczenie w procesach projektowych. Chmura punktów będąca efektem skanowania 3D odwzorowuje przestrzeń znacznie lepiej niż płaskie rysunki poprzez dostarczenie informacji o trzech wymiarach danej przestrzeni i obiektu. Dzięki temu projektanci mają okazję pracować na bardziej dokładnych materiałach referencyjnych, tym samym lepiej dopasowując produkt do wymagań. Ma to znaczenie nie tylko przy projektowaniu maszyn i urządzeń, ale także przy planowaniu zakładu produkcyjnego, gdzie praca na dokładnych danych może być decydująca w kwestii unikania kolizji obiektów na zakładzie. Importowanie chmur punktów i projektowanie z ich udziałem jest możliwe w programie Inventor oraz AutoCAD, natomiast programem do obróbki chmur punktów i wydajnej pracy na nich jest będący częścią kolekcji PD&M ReCap Pro. ReCap Pro umożliwia sprawne procesowanie chmur punktów oraz dokonywanie na nich podstawowych operacji takich jak mierzenie odległości czy też podział chmury punktów na mniejsze fragmenty.

Z kolei fotogrametria, czyli tworzenie modelów 3D na podstawie serii zdjęć danego obiektu pozwala zautomatyzować i skrócić czas tworzenia obiektów, których standardowe modelowanie CAD 3D nie jest konieczne albo opłacalne. Za fotogrametrię w kolekcji PD&M odpowiada ReCap Photo, profesjonalny program zdolny do generowania siatki trójkątów z zestawu zdjęć obiektu rzeczywistego.

 

Wizualizacja w kolekcji Autodesk PD&M

Wizualizacja produktu jest zwykle jednym z ostatnich etapów procesu projektowego, pozwalającym na zaprezentowanie produktu w sposób przypominający jego wygląd i funkcjonalność w rzeczywistości. Inventor Professional, AutoCAD oraz Fusion 360 posiadają swoje własne silniki do tworzenia realistycznych grafik (renderingów) oraz animacji, a kolekcja PD&M oferuje ponadto dedykowany, zaawansowany program do tworzenia tego typu mediów najwyższej jakości jakim jest 3ds Max. 3ds Max płynnie importuje modele utworzone we wcześniej wymienionych programach, a w przypadku Inventora pozwala ponadto pobrać animacje sterowane wiązaniami. Dzięki temu projektanci oprócz możliwości tworzenia realistycznych renderingów oszczędzają także czas potrzebny na konfigurację sceny po operacji importowania z programów CAD.

 

Usługi chmurowe w kolekcji Autodesk Product Design & Manufacturing

Użytkownicy kolekcji PD&M w kwestii mocy obliczeniowej koniecznej do renderowania oraz w kwestii zasobów potrzebnych do przechowywania plików nie są ograniczeni jedynie do swoich własnych maszyn, ale mają również możliwość skorzystania z wysoko wydajnej chmury Autodesk poprzez usługi Autodesk Drive i Autodesk Rendering. Rozwiązania te pozwalają znacząco przyśpieszyć i usprawnić proces projektowy zwłaszcza w sytuacji, gdy lokalne zasoby nie są wystarczające do efektywnej pracy.

 

Product Design & Manufacturing Collection na raty

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection na raty - Zamów bezpłatną symulację spłaty w ratach »


PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518